Registered players sorted by name

IDNAMEFedTitleRtgRtgFRtgN
7 Bertaglia Filippo ITANC144001440
8 Bonetti Alberto ITANC144001440
9 Borgia Oscar ITANC144001440
14 Carollo Corrado ITANC143101431
10 Cuman Nicola ITANC144001440
1 Fantin Tiziano ITA1S180001800
3 Grotto Gianluca ITA2N159901599
2 Manfrin Gianantonio ITA2N165601656
15 Melluzzo Rosanna ITANC142801428
4 Montorfano Carlo ITA3N153301533
11 Oarcea Mihail ITANC144001440
5 Pasin Danilo ITA3N151501515
16 Petroiu Nicholas ITANC142801428
18 Rossi Mario ITANC139801398
12 Ruaro Carlo ITANC144001440
17 Sella Stefano 1992 ITANC142501425
6 Sella Stefano 2002 ITANC144401444
13 Valerio Maurizio ITANC144001440
19 Z-Riserva 1 ITANC100001000
20 Z-Riserva 2 ITANC100001000